Usługi

Kosztorysy 

 Sporządzamy kosztorysy wszelkiego rodzaju:

  • ofertowy przedstawia cenę, za którą wykonawca oferuje wykonanie danego zakresu prac instalacyjnych; opracowany jest na podstawie przedmiaru robót
  • inwestorski taki kosztorys pozwala ustalić szacunkowy koszt budowy inwestycji (Inwestor, znając tę wartość, może rozplanować budżet lub wnioskować o dotacje)
  • powykonawczy kosztorys opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego oraz zmian projektowych, zachodzących podczas realizacji inwestycji, ustala faktyczną ilość prac budowlanych i wykorzystanych materiałów – po zakończeniu budowy
  • zamienne i robót dodatkowych - wyceny wykonywane na etapie realizacji, wynikające ze zmian w projekcie

Kosztorysy przedstawiamy klientowi w następujących formach:

  • uproszczony, opisujący po kolei dany rodzaj robót, ich ilość, cenę jednostkową i wartość łączną
  • szczegółowy - dla każdego rodzaju robót kosztorysu uproszczonego, dodatkowo wykazane są wszystkie nakłady, składające się na cenę jednostkową: ilość roboczogodzin, ilości
  • poszczególnych materiałów, ilości sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania danej roboty

Wyceny są oddawane klientowi w wersji elektronicznej: w programie kosztorysowym Norma (w rozszerzeniu ath), w Excelu lub zapisane do PDF w wybranej formie. Stawki robocizny kosztorysowej i wskaźniki narzutów: koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu są ustalane indywidualnie z klientem lub określone zgodnie z Ogólnopolską Bazą Cen w Budownictwie.

Zapraszamy do współpracy! Zadzwoń: +48 660 47 47 48

© 2023 - CSP | CENTORK SERVICE POLSKA - Autoryzowany Serwis Zaworów Antyskażeniowych

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.